van de 36 ketelaar, Sprookje van Paul Kiroul

Mijnheerken van Maldegem – Achtergrond

In het gedicht / lied “Mijnheerken van Maldegem” treden 36 Ketelaars op die het mijnheerken willen beroven. De tekst van dit lied is op een aparte pagina terug te vinden. In deze versie wordt Ketelaar als Keteleir geschreven. Deze versie is afkomstig uit het boek “Het oude Nederlandsche lied. Deel 1” (1903)

Andere versies

CD met het lied

CD “Nooit meer Krijt”

Het lied is met een andere tekst onder de titel “Heerke van Maldegen” door groep Kadril opgenomen en uitgebracht op de cd “Nooit meer Krijt”. Het was hun eerste bescheiden radio-hit. In de tekst helaas geen 36 ketelaars maar 36 rovers.

Sprookje “van de 36 Ketelaar”

Paul Kiroul

Geïnspireerd op dit lied heeft Paul Kiroul een verhaal / sprookje geschreven en gepubliceerd. Het museum heeft hier een aparte pagina aan gewijd.

Het Kasteel van Maldegem

kasteel van Reesinghe

Op de site van Ludo Goethals wordt het verhaal gesitueerd op het kasteel van Reesinghe (zie foto links). Echter, op de site van dbnl.org staat te lezen:

Has kasteen van de Heren van Maldegem

Ieder die langs den grooten steenweg van Gent naar Brugge heeft gereisd, herinnert zich den bouwval dien hy, by het uitgaen van Maldegem ter regter zyde van den weg, heeft gezien. Vóór een twaalftal jaren zag men er nog eenen instortenden vleugel van het oude kasteel, dat weleer aen de prinselyke familie De Croy behoorde, en onlangs eigendom is geworden van den heer baron Pecsteen, te Maldegem. Men heeft er alsdan een teekening van gemaekt, die wy hier gegraveerd mededeelen, en welke men kan vergelyken met de afbeelding in Sanderi Flandria illustrata, II, No. 28’.

‘Thans bestaet er van het oude prachtige slot niets anders meer dan ‘één torentje en twee linden’, die nog ‘de schaemle kruin verheffen’. – Heden bestaan nog alleen de twee linden, sedert 1850 is het torentje mede verdwenen.

Kasteel van Maldegem

De afbeelding is ook afkomstig van dbnl.org.

Verborgen geheim

Op vrijdag 17 mei is het nieuwe boek ‘Verborgen geheim’ van Linda Ketelaars verschenen. Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

(meer…)

Citizenship Education in Northern Ireland

In Northern Ireland citizenship education aims to develop active and engaged participants in democracy as we know it. But what if young people and the adults they know around them are largely sceptical about politics and democracy as we know it, see the ?vote? as relatively worthless and despair about decisions that are made by elected leaders?

(meer…)

Het Bomenboek

In het hoofdstuk “Op en Om de Duibelsberg” wandelt Koos samen met Henny Ketelaar. Henny is directeur-eigenaar van Bronnen Bomen.

(meer…)

De Brandmeester

In dit verhaal van Godfried Bomans is Ketelaar één van de Brandmeesters. Het verhaal is opgenomen in de bundel Kopstukken.

(meer…)

De koekoek en de klok

Uit de handel genomen boek dat in bedekte termen over de conflicten tussen de hoogleraren Ketelaar-Van Dranen en Colpa-Hoijtink van de subfaculteit scheikunde van de Amsterdamse Universiteit“

(meer…)

Barsten in mijn pantser

Barsten in mijn pantser is een autobiografie, die in deze bundel de aanloop weergeeft van een existentiële strijd om het bestaansrecht. Een pantser is hierbij onontbeerlijk. En binnen dat pantser geven vertrouwen in de diepste kern en verbondenheid met de natuur de kracht en de troost om niet op te geven.

(meer…)

Smid in familienamen

Jan Spendel behandelt in het boek ‘Smid in familienamen’ alle mogelijke afleidingen van de beroepsnaam smid. In het eerste deel van het boek komen de vele familienamen aan de orde die zijn afgeleid van smid, smidse en de daarmee verbonden beroepen en namen zoals Cannegieter, Potgieter, Blikslager, Slotenmaker en Ketelaar.

(meer…)

Mijn here van Mallegem

Het Mijnheerken van Maldegem is één van de teksten in het “Het oude Nederlandsche lied. Deel 1” van Florimond van Duyse. Het 11e van de 246 liederen is getiteld “Mijn here van Mallegem”. In variant C van de lied worden 36 ( XXXVI ) “Keteleir” opgevoerd die me proberen te beroven. De voetnoot meldt: Keteleir, ketellapper, rondzwervende, slechte kerel.[p. 78]

(meer…)

Waartoe zou dan al die moeijte zijn – Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820 – 1852

H.J. Ketelaar (voornamen Hendrik Jans) was schipper op verschillende kofschepen en heeft door geheel Europa gevaard. De informatie in het museum is voor het belangrijkste gedeelte afkomstig uit de publicatie “Waartoe zou dan al die moeijte zijn – Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820 – 1852” (zie ook de bibliotheek van het museum). De afbeeldingen hieronder zijn ook uit deze publicatie overgenomen.

(meer…)

Op bezoek bij de Groot-Mogol

In de 17de en 18de eeuw importeerde de VOC uit Azie niet alleen specerijen uit Indonesië, maar ook vele miljoenen katoenen en zijden stoffen uit India. In het Mogol-rijk, dat het grootste deel van het huidige India, Pakistan en Bangladesh omvatte, waren meer dan drieduizend compagniesdienaren werkzaam. Om handel te mogen drijven waren firmans of ‘gunstbrieven’ van de Groot-Mogol nodig, waarin de handelsprivileges van de VOC werden vastgelegd. Wanneer een nieuwe Groot-Mogol aantrad, moest de gunstbrief worden vernieuwd.

(meer…)

De menselijke stem

De schrijver Leo Ketelaar was een zangleraar aan het conservatorium van zowel Tilburg als Maastricht. Hij schreef dit boek om zijn kennis en rijke ervaring door te geven aan een een nieuwe generatie.

Alles wat winter is en waar

De inhoud van het motto voorin naar Eva Gerlach (woorden zijn bevracht met andere woorden die ‘armen’ naar de lezer uitstrekken) slaat op alle drie afdelingen: ‘Getralied lichaam’, ‘Verwerend lichaam’ en ‘Gerept lichaam’, die (door kwetsuren opgeroepen?) hunkering naar koestering bevatten. (meer…)

Buiklanding

In verhalenbundel vertelt Julia Franck over verborgen verlangens en openlijke begeerte. Als nachtvlinders cirkelen haar hoofdpersonen om de lust. Ze worden aangetrokken, kijken toe en beschrijven wat er gebeurt. Maar Buiklanding is meer dan een verzameling erotische verhalen. Alle hoofdpersonen hebben gemeen dat ze zichzelf opgesloten voelen. Toch zijn ze vaak tot hun eigen verrassing, voortdurend op zoek naar nabijheid en contact – met vrienden, geliefden, familie, onbekenden. Tegelijkertijd weten ze dat het gezochte geluk weer verdwenen is op het moment dat ze het gevonden hebben.

Vertaald door Hilde Keteleer

Neutraal Onderwijs

Pro en Contra was een serie over vraagstukken van algemeen belang. Volume 7 van de derde serie ging over het Neutraal onderwijs. Ketelaar verdedigt in dit document van 36 pagina’s de pro-zijde. Zijn opponenent J.B. du Buy verdedigt de contra zijde.

Avond aan Avond

Vrijdagavond om tien uur zal in caf e Dolle Bak optreden de Nederlandse zanger Johnny Beverly, vooral bekend van zijn hits ‘Oh Molly’, ‘Pardon Monsieur’ en ‘Bim Bam Bom’. De sympathieke zanger werkt al weer een tijdje aan zijn comeback en vereert Grasdijk voor de tweede keer dit jaar met een bezoek.  (meer…)