Het Ketelaar Register staat in een apart bijgebouw van het Museum. Het bevat stamboominformatie van verschillende Ketelaar takken die door diverse verschillende personen zijn verzameld en ingevoerd. Ook staan er “losse” persoonsvermeldingen in van Ketelaar’s die in de Media zijn verschenen of op Internet zijn terug te vinden.

In december 2013 stonden 1254 personen in het register. Aanvullingen en collecties op dit register blijven welkom!

De persoonsgegevens in het vernieuwde Museum worden deels opgehaald uit dit register.

Laat een reactie achter