Bijgaande genealogie-overzicht is overgenomen uit de publicatie “Waartoe zou dan al die moeijte zijn – Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820 – 1852”. Het is de stamboom van schipper H.J. Ketelaar. Van zijn achtergelaten vermogen is het gasthuis Ketelaar-Bos opgericht; zo stond besloten in het testament van de jongste dochter van de schipper (onderaan rechts in het genealogie-overzicht).

Genealogie van schipper Hendrik Jans Ketelaar uit Groningen