Op Walcheren (Zeeland) hebben ook verschillende Ketelaar’s gewoond. Het is nog niet helder wat de onderlinge familiebanden tussen deze Ketelaar’s waren. Indien u hier nadere informatie over heeft, dan houdt het Museum zich aangevolen.

Enkele telgen uit het geslacht Ketelaar – Walcheren

  • Kapitein Ketelaar (1579?). Deze dappere Zeeuwse kapitein vervolgde met het oorlogsschip “Zierikzee”een Duinkerker kaper tot vóór Calais. Daar raakte het vaartuig ongelukkig aan de grond, waarop het gehele garnizoen uittrok om hem te bevechten. De onverschrokken zeeman wilde echter van geen overgeven horen en sneuvelde met het zwaard in de vuist. Aldus is opgetekend door van Meteren.
  • Adriaan Vincentsen Ketelaar (? – 1645). Zat in de raad van Vlissingen.
  • Vincent Adriaansen Ketelaar (? – 1658). Zat ook in de raad van Vlissingen en was Schepen van 1650 – 1654.
  • Vincentus Ketelaar (1626). Werd geboren in Vlissingen, studeerde in Leiden en werd geneesheer in Zierikzee. Werd omstreeks 1660 Rector der Latijnsche school en was een niet onverdienstelijke latijnse dichter. Hij publiceerde in 1669 zijn geneeskundig werk “Commentarius de Aphtis”. Dit werd in 1669 uitgegeven te Middelburg en in 1672 in Leiden herdrukt. In 1681 werd het vertaald door David van Hoostraten onder de titel “over de Sprouw” en maakte veel opgang.
  • Andries Ketelaar (1676?). Was medisch docter in Vlissingen.
  • Josias Ketelaar (? – 1681). Burgemeester te Brouwershaven.
  • Tanne Ketelaar. Echtgenote van Jan van Reigersberg; de zoon van de kroniekschrijver en apotheker te Veere. Werd door Duc D’Albe verbannen, maar kwam later toch weer in de regering.
  • Daniel Ketelaar ( – 1660). Predidant. Geboren te Vlissingen, studeerde te Utrecht. Werd in 1645 predikant bij de Nederduitsch-gereformeerde gemeete te Canvey-eiland, in de mond van de Theems. In 1649 werd hij de eerste predikant te Standaard-buiten; vertrok naar Putten-en-Huibergen (Hogerheide). Uit het oude, tot pastorie ingerichte klooster, werd hij in de avond van 31 augustus 1652 overvallen door Roomse geestelijken en woest opgeruid volk en met geweld verdreven. In januari 1657 werd hij de eerste predikant te St.-Philipsland; waar hij in mei 1660 overleed.
  • Adriaan Ketelaar (? – 1701). Broer van Daniel; ook predikant. Studeerde ook in Utrecht en volgde Daniel op in Putten (1657). Ook hij ondervond hoe gevaarlijk het is om aan de grens te wonen. Hij werd in 1675 door Frans krijgsvolk gegrepen en naar Maastricht gevoerd waar hij enige tijd gevangen werd gehouden. Datzelfde jaar vertrok hij naar Ossendrecht waar hij in 1701 overleed.
  • Adolf Keetlaar (ook: Ketelaar) Jacobusz (1669 – 1721). Predikant te te Axel en daarna te Goes. Werd in 1716 Rector te Goes. Zijn zoon Jacobes was burgemeester van Goes.

Laat een reactie achter