In Goes (Zeeland) heeft een invloedrijke familie Keetlaer gewoond. In het archief van Goes heeft het Ketlaar Museum de volgende informatie teruggevonden.

Enkele telgen uit het geslacht Keetlaer – Goes

In Goes (Zeeland) heeft een invloedrijke familie Keetlaer gewoond. In het archief van Goes heeft het Ketlaar Museum de volgende informatie teruggevonden.

Enkele telgen uit het geslacht Keetlaer – Goes

 • Dignus Ketelaar Jabobsz. Vestigde zich in 1590 in Goes. Voorheen woonde hij in Vlake. Zijn vrouw Anna van Marsselaar kwam uit Antwerpen.
 • Dignus Ketelaar (geb. 1612 te Goes; gestorven in Mei 1651). Hij was Schepen in Goes en legde in 1619 de eerste steen aaan het nieuwe schuttershof.
 • Francois Keetlaar (geb. 31-10-1640; overl. 1718). Zoon van Dignus Ketelaar. Raadslid in het hof van Holland en Zeeland.
 • Nicolaas Ketelaar (1672 – 1743). Oudste zoon van Francois Keetlaar. Raadsheer in den Hoogen Raad. Getrouwd met Maria – dochter van Jan Hoeuft heer van Buttingen en Zandvoort (Walcheren). In de De “Rijkdom” van ‘s-Gravenhage in 1742 wordt het volgende gemeld: hij had een jaarl. inkomen van f 7000,-, bewoonde een huis van f 900,- huurwaarde, hield een koets met 2 paarden en 4 dienstboden. Zijne vrouw die omstreeks dien tijd overleed liet f 173,100 na, doch waarvan hij geen erfgenaam was. (http://www.rat.de/kuijsten/tt/tt2.html).
 • Dingenis Ketelaer; rentmeester der Eed.Mo.Heeren Staten van Zeeland. Hij is op 26 december 1622 overleden. Zijn moeder heette Jozijnken Ketelaer. Hij is drie keer getrouwd geweest en heeft uit zijn eerste en derde huwelijk diverse kinderen. Hij is begraven in de Maria Madalenakerk te Goes waar een grafzerk van hem te vinden is. Ddaarop zijn twee wapens uitgekapt; helmteken van het rechtse wapen: een wildeman met een opgeheven zwaard in de rechterhand, met de rechtervoet op een doodshoofd.
 • mr. Cornelis Pieter Keetlaer (1690 – 1764). Middelste zoon van Franscois Keetlaar. Deze was stadbestuurder (schepen en raad van Goes) en amateurhistoricus. Hij maakte van veel oude teksten uit het standsarchief en andere archieven transcripties. Ook verzamelde hij authentieke archiefstukken. De collectie is van grote historische waarde. Hij had een buitenplaats in Bruinisse, was lid van de rechtbank en buitenregent van Arm- en Weeshuis. Hij is op 9-3-1764 overleden en liet tenminste 1 dochter na: Digna Cornelia Keetlaer.
 • mr Dignus Keetlaer (1674 – 1750). Jongste zoon van Franscois Keetlaar. Hij was “geheimschrijver der edele moggende heeren, Staaten van Zeeland; en hunner gemachtigden. In 1734 werd hij Pensionaris van Goes. In het archief van Goes is een ode aan hem terug te vinden; geschreven door P. de La Rue in 1727. Hij is ongehuwd overleden.
 • mr Dignus Cornelis Keetlaer. Had zeven kinderen waaronder: Cornelis Pieter, Adriana Susanna, Catharina Maris, Digna Cornelia. Hij is gestorven in 1796. Als erfgenaam was ook benoemd mr. Roeland van Dam (gehuwd met Maria Cornelia Verselewel van der Bilt).
 • mr. Francois Nicolaas Keetlaer. Deze was oud-burgemeester van Goes. In 1776 heeft hij het Keetlear-huis verkocht aan mr. Dignus Cornelis Keetlaer; inclusief een erf en een koetshuis aan de overzijde. De verkoop omvatte ook een aantal schilderijen; o.a. van de heer Schouwmand en Geerards. Als bijzonder voorwaarde is opgenomen dat de verkoper zijn “comptoir” op marktdagen mag blijven gebruiken. In 1789 is hij failliet gegaan. De boedel omvatte o.a. een lijst van schilderijen die zich in het huis van mr. Dignus Keetlaer bevonden. Deze schilderijen kwamen uit de nalatenschap van zijn vader mr Cornelis Keetlaer waren o.a. van Jan Steen, Jordaens, Ruisdaal, A. Brouwer en vele anderen.
 • Cornelis Pieter Keetlaer. President van het departementaal bestuur van Zeeland en regent van het Gast- en Weehuis te Goes. In 1856 meldt de de weduwe van C.P. Keetlaer (J.J. de Broekert) dat haar zoon ruim 2 jaar zonder enig middel van bestaan is, zij is niet in staat in haar onderhoud te voorzien. Zij verzoekt opneming in het gasthuis als provenierster. Zij heeft nog een aanzienlijke inboedel ter beschikking.
 • Adriana Susanna Ketelaar (1786 – 1836). Was getrouwd met Jean Arnold Bevier; predikant bij de Waalsche gemeente te Goes. Deze predikant liet zich wat vrij uit over de keizer, werd de nacht daarop opgepakt en afgevoerd naar Antwerpen. Hij overleed een jaar later.
 • Adolf Keetlaar (ook: Ketelaar) Jacobusz (1669 – 1721). Predikant te te Axel en daarna te Goes. Werd in 1716 Rector te Goes.
 • mr. Jacobes Ketelaar. Zoon van Adolf Ketelaar. Burgemeester van Goes.Een uitgebreide stamboom van het Keetlaer-geslacht is gemaakt door Ton Keetlaer.

  Detail informatie in het Goes Archief

  Het archief van Goes bevat uitgebreide informatie over de familie. De “verzameling Keetlaer” omvat 1,5 meter plankruimte bestaande uit 12 kleine dozen en 2 grote dozen: een brede en een hoge doos. Bovendien hangt er in het archief een oud overzicht van familiewapens uit Zeeland; hierop staan 2 wapens van Ketelaar. Een van de wapens betreft het Goese wapen; dit wapen is ook terug te vinden in het vroegere woonhuis van de familie Keetlaar op de Grote Markt van Goes en op het graf van Dignus Keetlaer. Het archief van Goes heeft een aparte verzameling over het voormalige woonhuis van de familie Keetlaer.

 •  
Familieportret van Ketelaar uit Goes

Één reactie op “Geslacht Keetlaer – Goes”

Reacties zijn gesloten.