De Oostketelaarweg ligt in Lewedorp (Zeeland). Aan deze weg ligt de Boerderij Oost-Ketelaar. Zeer waarschijnlijk was deze boerderij eigendom van de familie Keetlaer uit Goes.


Informatie over dit object


Referentie: km_object_562