Een overzicht van boeken die door een Ketelaar zijn geschreven. Aanvullingen zijn welkom!

Citizenship Education in Northern Ireland

In Northern Ireland citizenship education aims to develop active and engaged participants in democracy as we know it. But what if young people and the adults they know around them are largely sceptical about politics and democracy as we know it, see the ?vote? as relatively worthless and despair about decisions that are made by elected leaders?

(meer…)

Barsten in mijn pantser

Barsten in mijn pantser is een autobiografie, die in deze bundel de aanloop weergeeft van een existentiële strijd om het bestaansrecht. Een pantser is hierbij onontbeerlijk. En binnen dat pantser geven vertrouwen in de diepste kern en verbondenheid met de natuur de kracht en de troost om niet op te geven.

(meer…)

De menselijke stem

De schrijver Leo Ketelaar was een zangleraar aan het conservatorium van zowel Tilburg als Maastricht. Hij schreef dit boek om zijn kennis en rijke ervaring door te geven aan een een nieuwe generatie.

Alles wat winter is en waar

De inhoud van het motto voorin naar Eva Gerlach (woorden zijn bevracht met andere woorden die ‘armen’ naar de lezer uitstrekken) slaat op alle drie afdelingen: ‘Getralied lichaam’, ‘Verwerend lichaam’ en ‘Gerept lichaam’, die (door kwetsuren opgeroepen?) hunkering naar koestering bevatten. (meer…)

Buiklanding

In verhalenbundel vertelt Julia Franck over verborgen verlangens en openlijke begeerte. Als nachtvlinders cirkelen haar hoofdpersonen om de lust. Ze worden aangetrokken, kijken toe en beschrijven wat er gebeurt. Maar Buiklanding is meer dan een verzameling erotische verhalen. Alle hoofdpersonen hebben gemeen dat ze zichzelf opgesloten voelen. Toch zijn ze vaak tot hun eigen verrassing, voortdurend op zoek naar nabijheid en contact – met vrienden, geliefden, familie, onbekenden. Tegelijkertijd weten ze dat het gezochte geluk weer verdwenen is op het moment dat ze het gevonden hebben.

Vertaald door Hilde Keteleer

Neutraal Onderwijs

Pro en Contra was een serie over vraagstukken van algemeen belang. Volume 7 van de derde serie ging over het Neutraal onderwijs. Ketelaar verdedigt in dit document van 36 pagina’s de pro-zijde. Zijn opponenent J.B. du Buy verdedigt de contra zijde.

Avond aan Avond

Vrijdagavond om tien uur zal in caf e Dolle Bak optreden de Nederlandse zanger Johnny Beverly, vooral bekend van zijn hits ‘Oh Molly’, ‘Pardon Monsieur’ en ‘Bim Bam Bom’. De sympathieke zanger werkt al weer een tijdje aan zijn comeback en vereert Grasdijk voor de tweede keer dit jaar met een bezoek.  (meer…)