Deze website van het Ketelaar Museum maakt gebruik van zogenaamde cookies. Door het bezoeken en navigeren stemt u hiermee in.

Privacy

Het merendeel van de gegevens is door de Curator van het Museum verzameld uit publieke bronnen; vaak op internet. Deze bronnen worden expliciet aangeven.

Voor een deel van de persoonsgegevens ligt het beheer bij één van de medewerkers van het Museum. Dit wordt ook expliciet aangeven.

Overnemen van gegevens uit het Museum

Voor niet commerciële doeleinden kunt u gegeven uit het Museum citeren mits u daarbij het Museum (inclusief de url) als bron noemt. Voor gegevens die het Museum van een derde heeft overgenomen dient u zelf toestemming van deze derde te krijgen.

Bezwaar

Mocht u een vraag of een bezwaar hebben tegen de gepubliceerde gegevens dan kunt u contact opnemen met het Museum.