In deze expositiezaal staan een aantal opmerkelijke items die te maken hebben met de naam Ketelaar of een persoon met de naam Ketelaar.

Scope kaart van G. Ketelaar

Deze scope kaart is een telefoonkaart waarmee vanuit het buitenland naar Nederland kon worden gebeld. De scope kaart was een product van KPN (PTT Telecom). Gerard Ketelaar was indertijd verantwoordelijk voor de afdeling van de scope kaart.

(meer…)

Ketelaar / Ketelar als medicijn

In de verhoren van de Zuid-Afrikaanse waarheidsbevinding (n.a.v. de apartheidsperiode) komt de naam Ketelar voor als een medicijn dat werd toegediend aan een verdachte. Uit navraag in Zuid Afrka bleek dat de naam Ketelaar in het verslag verkeerd gespeld en dat het gaat om het medicijn Ketelar. Dit is ontwikkeld door het Parke Davis laboratorium.

(meer…)