Dit familiewapen van Ketelaer is uitgevoerd in goud zeven aanstotende blokjes, geplaatst als een schuinbalk.

Het Centraal Bureau voor Genealogie geeft de volgende gegevens:

Persoonsnaam: Francois Ketelaer

Opmerking: Raad in den Hove van Holland, overl. 1718.

Bron: CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 14 en 60.

Persoonsnaam: François Ketelaer

Bron: CBG, 1.11.1.1, Wapenkaart: Zeeland veredelt.

Persoonsnaam: Ketelaer

Bron: CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 108.

Persoonsnaam: Nicolaes Ketelaar

Opmerking: Raad in den Hoogen Raad, benoemd 1703 wegens Zeeland, overl. 6 mei 1749.

Bron: CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 14 en 60.

Bron: CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis)