Bijgaand een foto van Hotel Ketelaar (Merk 19, 8711 CL Workum). Volgens het bijschrift moet de foto ± 1936 genomen zijn. Onduidelijk is wat voor vlag er wappert. In de oorlog zaten de Duitsers (en een paar Oostenrijkers) in dit gebouw. Misschien is het een Duitse vlag en dateert de foto uit de jaren 1940-1945. Of is het een oude vlag van de ANWB?

Aan welke Ketelaar het hotel haar naam te danken heeft is niet bekend. Het pand was een combinatie van hotel, pension, restaurant, café en stalhouderij. De laatste uitbater was de familie Oosterhoff. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Garage Speerstra en ±1986 is het verbouwd tot een appartementencomplex. De gevel is behouden gebleven, maar de achterzijde is compleet gewijzigd ten gevolge van een grote brand ± 1982 die het gehele pand verwoeste (op de gevel na). Een foto van de brand staat op de site van de Workumer Brandweer (de eerste zwart-wit foto van de diashow).

Het Logement en beklante Veerhuis de Zwaan, staande en gelegen op het Dwarsnoord aan de Diepe Dolte bij de aanlegplaats van de Barges en Veerschepen te Workum, thans in huur bij B.D. Walta. Conditiën te vernemen ten kantore van den Notaris TJEBBES. Dit pand is nog steeds als ‘de Zwaan’ bekend en wordt ten dele bewoond door brugwachter Pieter de Boer; het andere deel is in gebruik als atelier bij zijn broer Henk de Boer, die het heel toepasselijk ‘d’halve swaen’ heeft genoemd.

Informatie & foto: Gerrit Twijnstra

Verkoop van hotel Ketelaar

hotel-ketelaar-te-koopHet destijds bekende Hotel “Ketelaar” op de Merk, toen genummerd wijk D, nr. 19 kwam in de publieke verkoop en wel provisioneel op 22 december 1876 en finaal op 5 januari 1877, telkens ’s avonds om 7 uur. Volgens de advertentie, die notaris K. Tjebbes liet plaatsen, was het hotel enige jaren terug geheel vernieuwd en goed ingericht. Er was stalling voor 30 paarden en er was een erf en tevens een vruchtbare tuin, alles gelegen op ‘den besten stand’. Ten tijde van deze verkoop was het pand nog in gebruik bij de heer C.B.J. Nozeman. Voor de volledigheid werd verder vermeld, dat er jaarlijks 700 logees waren en dat het hotel, dat later door A. Oosterhof werd geëxploiteerd, tevens als ‘Koffijhuis, Stalhouderij’ dienst deed en ‘eene bloeijende plaatselijke handel in Wijnen en Gedisteleerd’ kende. Het huis bestond – volgens de omschrijving in de annonce – uit een grote gelagkamer, dito bovenzaal, onderscheidene woon- en logeerkamers, ‘allen net geverfd en behangen, keuken enz. en is voorzien van de noodige gerijflijkheden’.

Bron: www.workum.nl

Aapjeskoetsier bij hotel Ketelaar

Sikke van Cornelis Hiemstra was aapjeskoetsier bij mevrouw Oosterhof in Workum, die daar ook hotel Ketelaar exploiteerde. Hij moest zondags vaak met dominees op stap, die in andere plaatsen moesten preken. Zo reed hij eens met een dominee langs de Trekvaart naar Parrega; halverwege schrok het paard en vloog met koets en al in de Trekvaart en trok de koets aan de andere kant weer de wal op. Mijn vader bleef droog want hij zat hoog en droog op de bok, maar ze zullen in Parrega die zondag waarschijnlijk tevergeefs op de dominee uit Workum hebben gewacht!

Bron: www.dickhiemstra.nl

Visitekaartjes van hotel Ketelaar

hotel-ketelaar-02

hotel-ketelaar-03

hotel-ketelaar-04

 


Informatie over dit object


Referentie: km_object_257