Het gasthuis is opgericht in 1939 en staat aan in Gasthuisstraatje nr 1. in de stad Groningen. .Jantina Ketelaar heeft per testament een stichting in het leven geroepen onder de naam Weldadige Stichting Ketelaar-Bos.

Weldadige Stichting Ketelaar – Bos

De stichting had ten doel bewoning en onderhoud te verschaffen aan vier Hervormde personen uit de burgerstand, die niet meer in hun eigen onderhoud konden voorzien en ouder waren dan 50 jaar. Zij moesten inwoners van Groningen zijn en van onbesproken gedrag. Bovendien nam zij een wel heel bijzondere bepaling op dat zij, die de ‘sociale beginselen zijn toegedaan’, niet in de stichting mochten worden opgenomen. Als kapitaal voor de stichting gaf Jantina Ketelaar ƒ 100.000,-. Daarenboven vermaakte zij de stichting haar huis aan de Visserstraat en de kamer.

Deze stichting exploiteerde een gasthuis in Groningen in de periode 1941 – 1975. De stichting is opgericht na het overlijden van Jantiena Ketelaar in 1928; zij was de jongste dochter van schipper Hendrik Jan Ketelaar. Evenals de andere kinderen van de schipper overleed zijn kinderloos. In haar testament bepaalde ze dat het huis (waar ze met haar broers en zussen had gewoond) en een bedrag van fl. 100.000,- tot vermogen aan een stichting die zij bij haar testament in het leven roep en welke zij de naam geefft: “Weldadige Stichting Ketelaar-Bos”.

Het doel van de stichting zal zijn “aan vier personen, menschen uit den burgerstand, van de Nederlandsch-hervormde Gemeente te Groningen, den leeftijd vna minstens 50 jaren hebben bereikt, van onbesproken gedrag zijn en in eigen onderhoud niet best meer kunnen voorzien” enige bijstand en bewoning te verschaffen in de bovengeoemde panden. Deze bijstand zal voor een echtpaar bestaan uit een uitkering van zeven gulden per week en voor een alleenstaande vrouw vier gulden perweek, in beide gevallen dus met het vrije genot van woning.

Genealogie-overzicht

Bijgaande genealogie-overzicht is overgenomen uit de publicatie “Waartoe zou dan al die moeijte zijn – Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820 – 1852”. Het is de stamboom van schipper H.J. Ketelaar. Van zijn achtergelaten vermogen is het gasthuis Ketelaar-Bos opgericht; zo stond besloten in het testament van de jongste dochter van de schipper (onderaan rechts in het genealogie-overzicht).

Genealogie overzicht schipper Ketelaar uit Groningen

bron: nog te publiceren proefschrit over Groningse Gasthuizen van Rinse Brink


Informatie over dit object


Referentie: km_object_252