Hedenavond al op ’t O.D.O.-terein aan de Elzenstraat een vrienschappelijken wedstrijd plaat hebben tusschen de Sporteeniging “Vedede” en een elftal bestaande uit spelers van schillende vereenigingen hier te stede, maar eigenaardig is het dat zij allen Ketelaars heetten.